Några röster


"Hon ser eleverna och ger både negativ och positiv kritik på ett konstruktivt sätt" (Ingela Henriksson, lärare)


"När vi har fått vara med dig de här 6 gångerna så har vi lärt

oss väldigt mycket." (Frida, skolelev)


"Ett hjärtligt tack för ditt fantastiska författarbesök och all

inspiration du gett oss" (Nelly Alvarsson, bibliotekarie)


"Lina Stoltz har en speciell känsla för det gestaltande språket. Tät och precis. Inte en bokstav för mycket. Hon ger oss de rätta skärvorna."  (Pelle Lindblom, journalist och författare)


"Eleverna upplevde skrivövningarna som roliga och stimulerande. Det är sällan man ser alla koncentrerade och fokuserade på samma gång" (Emma Öhman, lärare och författare)


Arvoden / priser


Jag har Författarförbundets rekommendationer som riktlinje, men alla uppdrag är olika och har olika förutsättningar. Kontakta mig vid intresse så kommer vi överens.