Fotograf Susanne Lindholm

Driven realist och mångsysslare med kompetens inom språk och text, pedagogik och gruppdynamik. Utbildar och underhåller med fokus

på var individs rätt att lära och växa.

Bok l Bara David

Ungdomsbok 9 - 12 år


11-åriga Ida och hennes föräldrar ska bli familjehem. Ida hade fantiserat om ett yngre barn skulle komma, helst en tjej. Istället flyttar David in: en strulig, tillknäppt 15-åring.


Enligt BTJ skrivet "med empati och elagans".


Populär både som högläsning i skolan och för enskild läsning.

Lärarhandledning finns här på förlagets hemsida. 

Författare


Författare av 14 barn- och ungdomsböcker, varav några prisbleönta titlar. Gör även bearbetningar av klassiker och annan skönlitteratur på beställning. 

Drama


Dramatiker, dramapedagog och skådespelare. Har skrivit flertalet pjäser för barn och unga. Håller i dramagrupper inom skapande skola samt är skådespelare. 

Föreläsare


Föreläser för barn, unga och vuxna om flertalet ämnen. Uppskattad föreläsare med god publikkontakt och engagernade ämnen.

MIN VERKSAMHET


Här kan du se övriga delar av min verksamhet som frilansare.