Fotograf Susanne Lindholm

Driven realist och mångsysslare med kompetens inom språk och text, pedagogik och gruppdynamik. Utbildar och underhåller med fokus

på var individs rätt att lära och växa.

Bok & teater l

Den jag vill vara 

Hösten 2021 har vi nypremiär för teaterföreställningen som är baserad på den lättlästa boken.


Enligt BTJ: "det trovärdiga porträttet av den till fängelse dömde huvudpersonen är mycket bra"


Teater med

manus av Lina Stoltz

regi av Carina Henriksson

Skådespelare Andreas Strandljung


Läs mer här. Köp biljett.


Författare


Författare av 14 barn- och ungdomsböcker, varav några prisbleönta titlar. Gör även bearbetningar av klassiker och annan skönlitteratur på beställning. 

Drama


Dramatiker, dramapedagog och skådespelare. Har skrivit flertalet pjäser för barn och unga. Håller i dramagrupper inom skapande skola samt är skådespelare. 

Föreläsare


Föreläser för barn, unga och vuxna om flertalet ämnen. Uppskattad föreläsare med god publikkontakt och engagerande ämnen.

MIN VERKSAMHET


Här kan du se övriga delar av min verksamhet som frilansare.