Fotograf Susanne Lindholm

Om Lina

Jag är född 1974 och bor i Luleå, Norrbotten med man och två döttrar. Förutom att jag skrivit fjorton böcker och ett par pjäser gör jag lättläst-bearbetningar av andra författares böcker och skriver pedagogiskt material. Som frilansare skriver jag kulturkrönikor och har gjort flera Tankar för dagen.

Jag driver också egna kulturprojekt. Till exempel har jag anordnat sommarläger för ungdomar.
Som ung var min dröm att bli skådespelare, med det dröjde tills jag var över fyrtion innan jag började jobba med teater. Det var genom Teater Scratch som jag fick chansen att bli både skådespelare och dramapedagog.

Jag har lärarlegitimation i svenska, engelska och religion, och har jobbat i grund- och gymnasieskola samt inom kriminalvården. 


MIN VERKSAMHET

Här kan du se vad jag gör i min verksamhet som frilansare.

Skapande skola I Drama - Skrivande

I skapande skola jobbar jag i projekt med såväl drama som skrivande. Det kan vara enstaka lektioner eller större projekt över flera veckor. 

Workshop I Praktisk retorik

Workshop i att prata inför grupp, för ungdomar

och vuxna. 

  • trygghet
  • samarbete
  • kreativitetKurser I Kreativt skrivande

Skrivarkurser för både barn och vuxna. Text I Respons

Coachning och bearbetning av skönlitterära texter. Förtroendeuppdrag och utmärkelser i urval


Sveriges författarförbund, valnämnd & regionombud 

Norrlands barn- och ungdomslitteraturpris

Rubus Arcticus utvecklingsstipendium
Svenska Tornedalingars riksförbunds kulturpris
Överkalix kommuns kulturpris.

Författarfondens arbetsstipendium

Rubus Arcticus, jurymedlem

Föreläsning I Läs mer här

Jag framträder för allt från små grupper i t.ex. studiecirklar till aulaföreläsningar med stor

publik. Förläsningarna anpassas givetvis efter

om det är en ung eller en vuxen publik.


Kurser i urval


UGL: utveckling av grupp och ledare, OQurenz

Method Acting, Kulturama

Teaterkurser steg 1 - 3, Teater Scratch

Idéverkstan, kvinnligt företagande,  Pia Huuva

Clownkurser, David Carmel, Per Sörberg

Spela med mask, Micke Klingvall

Länkar: